PrawnikProcesowy

Proces od kuchni

Taktyka procesowa

Dochodząc roszczeń naszych klientów korzystamy z szerokiego wachlarza środków prawnych przewidzianych przez przepisy prawa. W sprawach, w których nasi klienci są stroną pozwaną, wytrwale bronimy ich interesów.

 

Po analizie sprawy i konsultacji z klientem proponujemy optymalną taktykę procesową.

 

Odpowiednio planując strategię, pomagamy realizować cele biznesowe naszych klientów. Nie zawsze sytuacja jest na tyle komfortowa, że można po prostu przyjąć założenie, iż sprawę „trzeba wygrać”. Czasami chodzi bowiem o to, żeby „tanio skóry nie sprzedać”, zminimalizować straty czy też zyskać na czasie.

Strategie przesłuchań

Wbrew obiegowym opiniom, udział prawnika w procesie nie polega na tym, że prawnik napisze pismo, a później musi tylko odsiedzieć swoje na rozprawie.

 

Zeznania świadków – chociaż zaliczają się do najsłabszych środków dowodowych – cały czas są niezmiernie istotnym elementem praktycznie każdego postępowania dowodowego. Dobrym standardem Prawnika Procesowego jest m.in. drobiazgowe przygotowanie i opracowanie szczegółowej strategii przesłuchań.

Wiedza ekspercka

W bardziej skomplikowanych sprawach często niezbędna jest wiedza ekspercka. Jeśli pojawiają się zagadnienia wymagające wiadomości specjalnych, sąd korzysta z pomocy biegłych sądowych.

 

Gdy trzeba, wspieramy proces zasięgając opinii specjalistów.

 

Mamy pozytywne doświadczenia ze współpracy z autorytetami w swoich dziedzinach, zwłaszcza naukowcami z uczelni technicznych i ekonomicznych.

Informacje o sprawie

Wdrożyliśmy kilka poziomów i metod informowania klientów o istotnych zdarzeniach w sprawach powierzonych kancelarii.

 

Oprócz tradycyjnego przesyłania projektów i skanów pism pocztą elektroniczną, na życzenie udostępniamy klientom specjalny panel on-line, dający informację o wszystkich zdarzeniach w sprawie oraz treści pism. Standardem są także cykliczne raporty o istotnych zdarzeniach w sprawie.

Innowacyjne rozwiązania

Rolą fachowego pełnomocnika jest także pomoc i przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy. Bierzemy sobie to mocno do serca. W tym celu stosujemy wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych, wspomagających procedowanie.

 

Wszystkie akta prowadzonych przez nas spraw, oprócz tradycyjnej formy papierowej, prowadzimy także w formie elektronicznej, według filozofii wszystko na kliknięcie. Umożliwia to natychmiastowy dostęp do każdego z dokumentów sprawy. Jest to nieocenione na przykład na rozprawie, gdy dynamiczna sytuacja procesowa wymaga okazania świadkom dokumentów rozsianych po wielu tomach akt.

 

Mamy też wiele pozytywnych doświadczeń np. z korzystania z projektora na rozprawie czy kreacji rozmaitych materiałów pomocniczych, ułatwiających stronom i sądowi orientację w kluczowej materii sprawy.

Zarządzanie materiałem procesowym

Już od momentu analizy przedprocesowej profesjonalnie zarządzamy materiałem dowodowym – co jest niezbędne, jeśli dzielimy dane z personelem operacyjnym klienta, a ze strony kancelarii nad sprawą pracuje zespół prawników.

 

Ponieważ nie stronimy od spraw trudnych i skomplikowanych, którym często towarzyszą ogromne ilości rozmaitych dokumentów, stale udoskonalamy autorskie rozwiązania informatyczne.

 

Za wdrożenie jednego z naszych pomysłów (stworzenie dodatku ATTACHI, istotnie wspomagającego tworzenie i skład pism procesowych z dużą ilością załączników) otrzymaliśmy wyróżnienie Krajowej Rady Radców Prawnych w konkursie INNOWACYJNA KANCELARIA.

Koszty procesu

W ustawowych granicach obowiązujące przepisy pozwalają stronie wygrywającej odzyskać od przeciwnika całość lub istotną część wynagrodzenia pełnomocników oraz pozostałych kosztów związanych z postępowaniem. Z powodzeniem wdrażamy takie modele rozliczania honorarium oraz przypisywania do sprawy wszystkich istotnych kosztów, aby możliwe było ich łatwe wykazanie i przedstawienie w ramach spisu kosztów procesu. Jest to niezbędne, aby urzeczywistnić podstawową zasadę procesu, zgodnie z którą przegrywający pokrywa koszty postępowania.

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
która z faktu tego wywodzi skutki prawne