PrawnikProcesowy

Obszary praktyki

Branże

W sporach i postępowaniach sądowych reprezentujemy klientów z różnych, wydawałoby się odległych branż.

 

Statystycznie rzecz biorąc, największą grupę klientów stanowią podmioty z szeroko pojętej branży budowlanej, ale reprezentujemy także klientów z branży produkcyjnej, handlowo-usługowej, transportowej oraz z branży IT i nowoczesnych technologii. Znajomość specyfiki danej branży oczywiście bardzo pomaga, ale w sporach i postępowaniach sądowych najczęściej nie jest kluczowa.

 

W ostatecznym rozrachunku i tak liczy się przede wszystkim to, czy strona udowodniła fakty, z których wywodzi skutki prawne.

 

Przepisy, procedura i reguły dochodzenia swoich racji są takie same dla wszystkich branż.

Rodzaje spraw

Ponieważ naszymi klientami są przede wszystkim przedsiębiorcy, największą praktykę mamy w sprawach gospodarczych i rozmaitych sporach pojawiających się przy okazji prowadzenia biznesu.

 

Najczęstszym rodzajem sporów, w których występujemy są roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów.

 

Świadczymy także pomoc prawną w zakresie sporów korporacyjnych, dóbr osobistych, spraw związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, prawami własności intelektualnej oraz prawem pracy.

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie,
która z faktu tego wywodzi skutki prawne