PrawnikFirmowy

Obszary praktyki

Bieżące wsparcie prawne

Wspieramy naszych klientów we wszystkich aspektach codziennej działalności. Oprócz doradztwa strategicznego, bieżąco nadzorujemy i wspieramy proces kontraktowania, redukujemy ryzyka prawne oraz czuwamy nad bezpieczeństwem obrotu. W ramach stałej obsługi prawnej w większym zakresie integrujemy usługi prawne z codzienną działalnością klientów. Jesteśmy w stanie gwarantować dostępność prawnika oraz minimalny czas reakcji na pojawiające się zagadnienia.

Umowy i transakcje handlowe

Rozumiemy znaczenie kwestii związanych z zaciąganiem i realizacją zobowiązań umownych – zawieranie umów jest przecież esencją każdej działalności gospodarczej. Tworzymy, opiniujemy i pomagamy negocjować wszelkiego rodzaju umowy. Dla bieżącej działalności pomagamy opracować i wdrożyć odpowiednie wzorce i szablony umów. Oprócz udziału w kluczowych kontraktach, czuwamy też na co dzień nad prawidłowością zawierania umów przez naszych klientów.

Spółki handlowe

Prowadzimy pełną obsługę korporacyjną spółek handlowych. Oferujemy wsparcie w tworzeniu, prawidłowym funkcjonowaniu, przekształceniach i likwidacjach spółek handlowych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach rejestrowych oraz wszelkich sprawach związanych z wewnętrzną działalnością spółek.

Zamówienia publiczne

Świadczymy kompleksową obsługę prawną związaną z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych. Oferujemy pomoc w przygotowaniu bądź weryfikacji oferty pod kątem zgodności z SIWZ, analizę ryzyk oraz doradztwo i nadzór prawny nad realizacją zamówienia publicznego. Wnosimy też środki ochrony prawnej oraz reprezentujemy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Spory i sprawy sądowe

Doradzamy i reprezentujemy klientów na wszystkich etapach sporów, zarówno w fazie przedsądowej, jak i we wszystkich instancjach postępowania sądowego. Odpowiednio planując strategię procesową, pomagamy realizować cele biznesowe naszych klientów. W sprawach, w których nasi klienci są stroną pozwaną, wytrwale bronimy ich interesów.

Prawo pracy

Wspieramy od strony prawnej politykę personalną w przedsiębiorstwach. Konsultujemy wewnętrzne dokumenty, regulaminy oraz umowy dotyczące zatrudnienia. W razie potrzeby reprezentujemy pracodawców w postępowaniach przed Sądem Pracy. Pomagają nam w tym unikalne doświadczenia w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy czy Związkami Zawodowymi.

Windykacja należności

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna dla prawidłowego działania firmy jest szybka i skuteczna windykacja. Prowadzimy wszelkie postępowania związane z dochodzeniem i egzekucją należności. Zawsze pamiętamy, że komornik jest narzędziem w rękach wierzyciela. Wiemy jak z niego sprawnie korzystać.

Podatki

Nie mamy wątpliwości, iż kwestie podatkowe mają kluczowy wpływ na organizację działań biznesowych. Dzięki współpracy z doradcami podatkowymi pomagamy klientom w optymalizacji zarówno poszczególnych transakcji, jak i struktury całej działalności gospodarczej.

 

Interdyscyplinarne projekty

Organizujemy i wspieramy realizację wszelkich większych projektów, gdzie wymagane jest współdziałanie specjalistów z wielu dziedzin. Współpracujemy z naukowcami z uczelni technicznych i ekonomicznych oraz biegłymi poszczególnych specjalności.

Sprawy prywatne

Przedsiębiorca też człowiek. Poza pracą ma też sprawy prywatne, a czasami i problemy. Gdy trzeba, klientom biznesowym służymy pomocą także w sprawach prywatnych: rodzinnych, majątkowych czy związanych z ochroną dóbr osobistych.

Naszym celem jest świadczenie takich usług prawnych, jakich sami oczekiwalibyśmy jako klienci