PrawnikFirmowy

Modele obsługi

Współpraca AD-HOC

Rozwiązanie dla każdego, kto nie jest jeszcze gotowy na pełną, stałą obsługę prawną, ale czasami potrzebuje wsparcia prawnika.

 

W ramach podpisanej z klientem umowy ramowej świadczymy usługi związane z obsługą prawną pojedynczych zleceń. Dzięki lepszemu poznaniu klienta i jego potrzeb, możemy sprawniej świadczyć usługi prawne. Klient dokładnie z góry wie, ile kosztować będą konkretne usługi i na jakich warunkach będą świadczone, ma też gwarancję fachowej obsługi oraz zyskuje dostęp do bardziej atrakcyjnych stawek przy kolejnych zleceniach.

Stała obsługa prawna

Najbardziej optymalna forma stałej współpracy z kancelarią, która daje możliwość nie tylko dogłębnie poznać klienta, jego problemy i potrzeby, ale również wdrożyć zestaw najbardziej efektywnych, indywidualnie dopasowanych rozwiązań. Stała obsługa prawna pozwala znacząco zracjonalizować koszty obsługi prawnej i objąć wsparciem prawnym cały lub tylko wybrany obszar działalności firmy.

 

Na początku współpracy ustalamy wspólnie z klientem oczekiwania, możliwości oraz budżet. W ramach określonej kwoty miesięcznego ryczałtu gwarantujemy ustalony zakres czynności, maksymalny czas realizacji zleceń oraz dedykowanego prawnika, którego wspiera zespół kancelarii.

 

Klient otrzymuje pakiet usług, z których korzysta w okresie rozliczeniowym. Na bieżąco może też monitorować czynności kancelarii oraz bieżące wykorzystanie ryczałtu.

 

Dla klientów, którzy początkowo nie mogą precyzyjnie określić swojego zapotrzebowania, względnie obawiają się, czy przewidywane zaangażowanie prawników będzie adekwatne do potrzeb, mamy przygotowany specjalny program adaptacyjny, który w okresie testowym pozwala zweryfikować początkowe założenia.

 

Istotną cechą stałej obsługi jest łatwość jej dopasowania do zmieniających się potrzeb firmy, czemu sprzyjają cykliczne raporty dotyczące profilu obsługi i faktycznego zaangażowania w powierzone sprawy.

Wsparcie projektu

Wariant stałej obsługi prawnej, która jest ograniczona do wsparcia realizacji ważnego projektu lub inwestycji. Powstał na bazie naszych doświadczeń, z których wynika, że kluczowe kontrakty muszą mieć priorytetową obsługę. Kancelaria, która od samego początku zna i prowadzi konkretny temat może znacznie szybciej i lepiej reagować, jeśli pojawi się zdarzenie wymagające interwencji prawnej.

Współpraca z wewnętrznym działem prawnym

Znając specyfikę pracy jako in-house w przedsiębiorstwie, wiemy, że są takie kategorie spraw, które racjonalnie jest zlecić zewnętrznej kancelarii, ale pod pełną kontrolą i przy ścisłej współpracy z prawnikiem wewnętrznym.

 

Wiemy, że gdy zdarza się np. angażujący spór lub inne zadanie, wymagające znacznego nakładu pracy, codziennej pracy wcale nie ubywa.

 

Oddelegowanie wybranych kwestii na zewnątrz pozwala skorzystać z wiedzy i doświadczenia prawników, którzy na co dzień specjalizują się w konkretnych zagadnieniach. Dlatego właśnie  Prawnik Firmowy może być także doskonałym uzupełnieniem wewnętrznego działu prawnego. Mamy w tym zakresie wiele pozytywnych doświadczeń.

Zasadnicza idea Prawnika Firmowego: uzupełnienie i wsparcie w obszarach, którym trudno sprostać w pojedynkę