Zespół

Kim jesteśmy?

Przede wszystkim jesteśmy ludźmi.

Wraz z zespołem naszą rolę postrzegamy zarówno jako zaufanych doradców, służących rzetelną radą i informacją, jak i pełnomocników w pełni zaangażowanych w powierzone sprawy i problemy. Rozumiejąc biznes, oferujemy optymalne, dopasowane do potrzeb rozwiązania prawne, należycie reprezentujemy interesy naszych klientów i chronimy ich prawa.

Dążymy do tego, aby oferować taką obsługę prawną, jakiej sami oczekiwalibyśmy, będąc na miejscu naszych Klientów.

Nasi współpracownicy to przede wszystkim ludzie wyznający wspólne wartości, z których najważniejszą jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej, odpowiadającej potrzebom naszych Klientów.

Łukasz Połomski

Radca prawny i partner w kancelarii prawnej Połomski Kłobuchowski Radcowska Spółka Komandytowo-Akcyjna. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie wpisany jest na listę radców prawnych. Na Politechnice Poznańskiej ukończył studia podyplomowe pn. „Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego”.

Razem z mec. Damianem Kłobuchowskim swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących w Polsce kancelarii prawnych. 

Jest uniwersalnym prawnikiem biznesowym. Jego domeną jest reprezentacja klientów w sporach i postępowaniach sądowych, doradza też przy transakcjach i umowach handlowych. Dużą część aktywności poświęca kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców: od 2011 r. stale pełni funkcję dyrektora działu prawnego u klienta prowadzącego duży zakład produkcyjny, zatrudniającego blisko 1.000 osobową załogę.
Ponadto posiada bogatą praktykę przy prowadzeniu audytów prawnych, transakcji fuzji i przejęć oraz obsłudze skomplikowanych inwestycji budowlanych.

W ramach kancelarii odpowiada za obsługę prawną klientów niemieckojęzycznych.

Prowadzi branżowego bloga o technicznej stronie warsztatu pracy prawnika (www.SprawnyPrawnik.pl)

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: lukasz.polomski@pk-rsp.pl

Profile na LinkedIn i Twitter

Damian Kłobuchowski

Radca prawny i partner w kancelarii prawnej Połomski Kłobuchowski Radcowska Spółka Komandytowo-Akcyjna. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, gdzie wpisany jest na listę radców prawnych. 

Razem z mec. Łukaszem Połomskim swoje wieloletnie doświadczenie zdobywał w jednej z wiodących w Polsce kancelarii prawnych. 

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz doradztwie związanym z realizacją budowlanego procesu inwestycyjnego, w tym opartego o Warunki Kontraktowe FIDIC. 
Doradza przy transakcjach i umowach handlowych związanych m.in. z outsourcingiem wysoko wykwalifikowanych inżynierów IT. 
Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów i postępowań sądowych.

Dysponuje poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli TAJNE, NATO SECRET oraz EU SECRET. 

W ramach kancelarii odpowiada za obsługę prawną klientów anglojęzycznych. 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: damian.klobuchowski@pk-rsp.pl

Konrad Syryca

Radca prawny i partner w kancelarii prawnej Połomski Kłobuchowski Radcowska Spółka Komandytowo-Akcyjna. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Mecenas Konrad Syryca ma szereg unikalnych doświadczeń na gruncie prawa korporacyjnego oraz restrukturyzacyjnego – w latach 2008-2018 był zaangażowany w stałą obsługę prawną spółek akcyjnych kluczowych dla Polskiej gospodarki, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto w latach 2012-2017 był bezpośrednio zaangażowany w jedno z największych postępowań restrukturyzyjnych w kraju. 

Na co dzień wspiera przedsiębiorców przy nowych przedsięwzięciach, nie stroni także od reprezentacji w sporach.

 W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: konrad.syryca@pk-rsp.pl

Michał Pałka

Szef Działu Procesowego. Radca prawny, były sędzia i referendarz sądowy z imponującym doświadczeniem. Ukończył aplikację sądową – powołanie na sędziego w 2014 roku. Pracował w Sądach Rejonowych w Warszawie i Pruszkowie.

 

Jego 9-letnie doświadczenie w służbie sędziowskiej oraz pasja do prostego języka i nowych technologii są nieocenione w naszym działaniu. Dział procesowy odgrywa niebagatelną rolę w naszej współpracy, zapewniając wsparcie w obszarach takich jak postępowanie sądowe, dochodzenie roszczeń, obrona w procesie czy mediacja. 

 

Kontakt:

tel. +48 61 224 12 44

e-mail: michal.palka@pk-rsp.pl

Bartosz Fedoryga

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Interesuje się prawem cywilnym, prawem handlowym, prawem budowlanym oraz prawem prywatnym międzynarodowym.

Pod kierunkiem prof. Macieja Gutowskiego obronił pracę magisterską poświęconą działaniu fałszywego organu osoby prawnej.

W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych. 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: bartosz.fedoryga@pk-rsp.pl

Marcin Raptis

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 

w Poznaniu, gdzie wpisany jest na listę radców prawnych. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych. Specjalizuje się w umowach handlowych, 
w szczególności dotyczących outsourcingu wysoko wykwalifikowanych inżynierów IT. Posiada także tytuł zawodowy technika informatyka, który umożliwia mu spojrzenie na problemy prawne nowych technologii od strony praktycznej. 
 
W ramach kancelarii odpowiada za obsługę prawną klientów anglojęzycznych.
 
kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 

Dominika Kornet

Radca prawny, członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Swoje zainteresowania zawodowe rozwijała w toku dalszego kształcenia – ukończyła studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (Wyższa Szkoła Bankowa) oraz compliance w organizacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

 

Z kancelarią współpracuje od 2018 r. Zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych w zakresie bieżącego doradztwa i spraw gospodarczych. Ponadto, wspiera klientów Kancelarii w obszarze compliance, z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia.  

 

 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: dominika.kornet@pk-rsp.pl

Karolina Rozmarynowska

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła szkolenie w zakresie mediacji i posiada uprawnienia mediatora. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych. 

Posiada bogate doświadczenie związane ze świadczeniem usług prawnych dla osób fizycznych w sprawach cywilnych 

i gospodarczych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa spadkowego, prawa pracy oraz w innych sprawach. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. 

 

 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: karolina.rozmarynowska@pk-rsp.pl

Krzysztof Kasprzak

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową rozpoczął w 2013 r. i od tego czasu współpracuje z kancelariami na terenie Poznania.

W kancelarii zajmuje się w szczególności kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w ich codziennej działalności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących sporów budowlanych oraz ubezpieczeniowych.

 

W ramach kancelarii obsługuje również klientów angielskojęzycznych.

 

Interesuje się prawem cywilnym, szeroko pojętym prawem gospodarczym oraz prawem karnym.

 

 

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
email: krzysztof.kasprzak@pk-rsp.pl

Maria Gwiazdowicz

Młodszy prawnik. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku akademickim 2020/2021 studiowała na Université de Nantes na Faculté de droit et des sciences politiques w Nantes w ramach programu Erasmus+. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

W kancelarii zajmuje się w szczególności kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w ich codziennej działalności. 

W czasie wolnym zgłębia swoje zainteresowania związane z szeroko pojętym prawem międzynarodowym i prawem łowieckim. 

 

tel.: +48 61 224 12 44 

e-mail: maria.gwiazdowicz@pk-rsp.pl

Dawid Bugajski

Radca Prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie ukończył także Studium Prawa Niemieckiego.

W pracy łączy trzy pasje: prawo, Internet i nowe technologie.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie Internetu obejmującym swoim zakresem przede wszystkim prawo cywilne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, konsumenckiego oraz zagadnień związanych z handlem i usługami elektronicznymi.

W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44

e-mail: dawid.bugajski@pk-rsp.pl

Filip Siwek

Doradca podatkowy – wpisany na listę dordców podatkowych przy KIDP – nr wpisu 11553, ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Autor skargi konstytucyjnej w sprawie SK 40/12 w wyniku, której TK w wyroku z 8 października 2013 r. stwierdził niezgodność z Konstytucją art. 70 § 6 (obecnie § 8) Ordynacji podatkowej.

Jego główne obszary specjalizacji to podatki bezpośrednie, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, międzynarodowe prawo podatkowe oraz obsługa postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: filip.siwek@pk-rsp.pl

Waldemar Zapadka

Adwokat współpracujący z kancelarią, członek Izby Adwokackiej w Poznaniu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył także studia podyplomowe z Prawa Europejskiego.

 

Po zdanym egzaminie sędziowskim pracował jako asesor i sędzia w Sądzie Rejonowym w Szczecinku i Koszalinie. Wcześniej pracował także jako asystent na Politechnice Koszalińskiej (Wydział Ekonomii i Zarządzania – Zakład Prawa).

Jego domeną jest szeroko pojęta dziedzina Prawa Karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawno-karnych aspektów działalności gospodarczej.

W obszarze zainteresowań i praktyki mecenasa Zapadki pozostaje prawo i postępowanie cywilne, w ramach którego wspiera klientów w obszarach procesu inwestycyjnego oraz prawa zobowiązań.
Dysponuje poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego o klauzuli „Poufne”


W ramach kancelarii obsługuje klientów angielskojęzycznych.
 
kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: waldemar.zapadka@pk-rsp.pl

Patryk Mikołajczyk

Audytor finansowy, konsultant kancelarii w sprawach ekonomicznych i rachunkowych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Ekonomia, Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw), a także Uniwersytetu w Lipsku oraz Freibergu.

Legitymuje się uprawnieniami do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień zawodowych biegłego rewidenta.

Przez wiele lat pracował na stanowisku asystenta biegłego rewidenta w międzynarodowej firmie audytorskiej. Zajmował się badaniem sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Brał udział w licznych przeglądach pakietów konsolidacyjnych sporządzanych według US GAAP oraz HGB, a także przeglądach funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej poszczególnych przedsiębiorstw. Przeprowadzał również szkolenia z zagadnień księgowo-rachunkowych i brał udział w licznych szkoleniach z zakresu polskiego prawa podatkowego. Jego pasją są komputery i sieci komputerowe, pisze programy komputerowe na potrzeby usprawnień prac administracyjno – biurowych. Biegle posługuje się takim narzędziami jak VBA in MS Office, MS Visual Studio, MS SQL.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44
e-mail: patryk.mikolajczyk@pk-rsp.pl

Małgorzata Drews-Mikołajczyk

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalizacja dziennikarska i pedagogiczna. Koordynuje prace administracyjno-biurowe w kancelarii. Dotychczasowe doświadczenie marketingowe stara się wykorzystać w codziennej pracy, by wesprzeć działania naszego biura.

kontakt:
tel. +48 61 224 12 44 
e-mail: malgorzata.drews-mikolajczyk@pk-rsp.pl

Violetta Dziekan

Od wielu lat wspiera swoją pracą naszą kancelarię. Niezastąpiona pomoc przy wszelkich kwestiach organizacyjnych i administracyjnych.

...

Paula Ludwiczak

Asystent ds. administracyjnych, absolwent kulturoznawstwa.
Nie ustawała w dążeniu do perfekcji w zakresie zarządzania sekretariatem. Była z nami od początku istnienia kancelarii. Wiele rzeczy, które do dziś świetnie działają w sekretariacie, było jej zasługą.
Odeszła od nas nagle w czerwcu 2015 r. Pamięć o niej będzie jednak z nami zawsze.