Kancelaria

Wbrew słownikowej definicji, kancelarię postrzegamy nie tyle jako miejsce, ale jako zespół prawników legitymujących się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz wyposażony w odpowiednie narzędzia, zdolny do pracy przy najbardziej wymagających zleceniach. 

 

Aby dotrzymać kroku naszym Klientom, stale podnosimy kwalifikacje, profesjonalnie zarządzamy wiedzą oraz stale rozbudowujemy zaplecze merytoryczne i techniczne.

W ramach troski o zaplecze merytoryczne, nieustannie powiększamy naszą własną bibliotekę, prenumerujemy najważniejsze periodyki prawnicze oraz korzystamy z wszystkich wiodącyh komputerowych programów prawniczych dostępnych na polskim rynku (Lex, Legalis, LexPolonica*). Gwarantuje to stały dostęp do wszystkich przepisów, najnowszego orzecznictwa i literatury.

*) W 2015 r. wydawca programu LexPolonica połączył się z Wolters Kluwer, wydawcą programu Lex

Ponieważ nie stronimy od spraw trudnych i skomplikowanych, którym często towarzyszą ogromne ilości rozmaitych dokumentów, stale udoskonalamy autorskie rozwiązania informatyczne, istotnie ułatwiające pracę z obszerną dokumentacją i wspomagające tworzenie pism procesowych.
Wszystkie akta prowadzonych przez nas spraw, oprócz tradycyjnej formy papierowej, prowadzimy także w formie elektronicznej, według filozofii „wszystko na kliknięcie”. Umożliwia to natychmiastowy dostęp do każdego z dokumentów sprawy.

Na życzenie udostępniamy Klientom specjalny panel on-line. Dzięki temu nasi Klienci mają w dowolnym momencie pełną informację o treści wszystkich dokumentów w danej sprawie oraz o wszystkich istotnych zdarzeniach i ich chronologii.

Optymalizujemy czas pracy nad sprawami również od strony czysto technicznej, wymagając od wszystkich współpracowników ponadprzeciętnej obsługi komputera.
Bacznie przyglądamy się naszej codziennej pracy, poszukując obszarów, które można usprawnić przy użyciu dostępnej techniki.
Stworzyliśmy m.in. moduł Attachi – dodatek do edytora tekstów MS Word, wspomagający i automatyzujący tworzenie załączników do pism procesowych, za który otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Innowacyjna Kancelaria” Krajowej Rady Radców Prawnych.
Oprócz Attachi stworzyliśmy jeszcze kilka autorskich dodatków, pomocnych w codziennej pracy kancelarii w ramach projektu LSOT (Lawyers Smart Office Tools).