W ramach naszej praktyki koncentrujemy się przede wszystkim na kwestiach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej i wsparcia biznesu w obszarach szeroko pojętego prawa cywilnego, w tym prawa gospodarczego i stosunków handlowych - ze szczególnym uwzględnieniem procesu udzielania i realizacji zamówień publicznych, prawa korporacyjnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz postępowań administracyjnych. 

radca_prawny_pokoj
Mając na uwadze potrzeby klientów biznesowych, którzy z jednej strony oczekują współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną, a z drugiej strony widzą potrzebę głębszej integracji działu prawnego ze strukturą wewnętrzną firmy, z powodzeniem realizujemy i rozwijamy rozmaite modele współpracy, zakładajace organizację i stałe lub okresowe utrzymanie działu prawnego w siedzibie Klienta. Na zdjęciu powyżej przykład jak to działa w praktyce - nasze biuro u jednego z naszych Klientów.


Istotną gałąź naszej działalności stanowi także profil procesowy kancelarii. Wychodzimy z nieco staromodnego założenia, iż zasadniczym miejscem pracy prawnika jest sąd. Realna znajomość zasad stosowania prawa w praktyce pozwala przełożyć te doświadczenia na inne dziedziny, zwłaszcza na bieżącą obsługę prawną biznesu.

gdansk_pozew_800pix_szeroki
W ramach profilu procesowego doradzamy i reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach sporów, przygotowujemy i prowadzimy postępowania przed sądami wszystkich instancji. Odpowiednio planując strategię procesową, pomagamy realizować cele biznesowe naszych Klientów. 


Jeśli trzeba, oferujemy także niezbędne wsparcie w sprawach prywatnych.

Pewną część naszej aktywności rezerwujemy także na działania 
pro bono w ramach wewnętrznego programu udzielania bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które ze względu na swoją skomplikowaną sytuację osobistą i materialną nie mogą ponieść kosztów pomocy prawnej na komercyjnych zasadach.