Wyróżnienie dla P&K w konkursie "Innowacyjna Kancelaria"

24.06.2014

line
Kancelaria Połomski & Kłobuchowski została wyróżniona w konkursie "Innowacyjna Kancelaria", organizowanym przez Krajową Izbę Radców Prawnych pod nazwą edycja  2014. 

Uznanie Kapituły konkursu zyskała innowacja polegająca na wymyśleniu, stworzeniu i wdrożeniu specjalnego dodatku do edytora MS WORD o nazwie „Attachi”, który wspiera i automatyzuje proces tworzenia pism z dużą ilością załączników.

ATTACHI pozwala oszczędzić czas, zautomatyzować szereg czynności technicznych oraz zapewnia zwiększoną kontrolę nad obszernymi dokumentami, które niejednokrotnie zawierają setki załączników. Dzięki wprowadzeniu dodatkowej systematyki dokumentów składających się na dane pismo, moduł ATTACHI umożliwia precyzyjną i bezproblemową nawigację w zkaresie tego pisma, co ułatwia pracę nie tylko Kancelarii, ale także wszystkim adresatom pism sporządzonych przy wykorzystaniu ATTACHI. 

Szersze informacje w tym zakresie można znaleźć na stronie magazynu Forbes.

Więcej informacji o Attachi można znaleźć na stronie naszego małego projektu informatycznego www.lsot.pl.
Rozwiń Zwiń separator

Postępowanie przed KIO - korzystny wyrok dla naszego klienta

29.05.2014

line
Zakończyliśmy istotne postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą
Kancelaria złożyła w imieniu klienta z branży informatycznej odwołanie, w ramach którego zaskarżone zostały czynności zamawiającego polegające zarówno na nieprawidłowym wyborze jednej z ofert konkurencyjnych, braku odrzucenia innej z tych ofert oraz braku odtajnienia nieprawidłowo zastrzeżonych informacji dotyczących ceny.
Na skutek wniesionego odwołania zamawiający przyznał się do naruszenia zaskarżonych przepisów oraz uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.
Rozwiń Zwiń separator

Nowa odsłona serwisu

3.03.2014

line
Z początkiem marca 2014 r. prezentujemy nową odsłonę strony internetowej kancelarii.
separator

Zakończenie sporu sądowego

17.06.2013

line

Ugodą zakończyliśmy skomplikowany, wielowątkowy proces sądowy, dotyczący istotnej inwestycji drogowej, w którym wartość przedmiotu sporu przekroczyła kwotę 2,5 mln zł.

Postępowanie sądowe, którego przygotowania i prowadzenia podjęła się kancelaria, dotyczyło roszczeń finansowych wykonwcy względem zamawiającego z tytułu prac dodatkowych, których wykoanie stało się konieczne, albowiem zamawiający istotnie zmienił koncepcję i kluczowe założenia dla inwestycji, odmawiając jednocześnie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, które - w ocenie przeciwnika - miało pokrywać wszelkie ryzyka wykonawcy.
Ponieważ realizacja inwestycji uległa znacznemu przedłużeniu - z uwagi na istotne zmiany w koncepcji i założeniach wyjściowych - zamawiający naliczył wykonawcy kary umowne i po otrzymaniu pozwu w pierwszej sprawie, wytoczył naszemu klientowi powództwo o zapłatę kar umownych. W drugim, równoległym postępowaniu kancelaria podjęła się obrony interesów klienta.
Mając w perspektywie eskalację sporu, po wymianie pism procesowych oraz po dwóch terminach rozpraw, strony zdecydowały się wyrazić zgodę na skierowanie sprawy do mediacji przez sąd.
W toku półrocznego postęowania mediacyjnego udało się ostatecznie wypracować ugodę, która - po zatwierdzeniu przez sąd - zakończyła ponad dwuletni spór. W wyniku ugody zamawiający zgodził się uznać znaczą część roszczenia naszego klienta w zamian za akceptację części naliczonych kar umownych.
Rozwiń Zwiń separator